Vad gör en film bra eller dålig

Vem bestämmer vilka filmer som är bra och dåliga? Frågan är om det egentligen finns erkänt bra och dåliga filmer eftersom alla har så olika åsikter. Däremot så finns det såklart filmer som många personer anser är bra eller dåliga.

Det första man tänker på som förmodligen skulle kunna avskräcka en del filmtittare är om filmen har för många huvudkaraktärer man måste hålla reda på. Med huvudkaraktärer menas i detta fallet karaktärer som har stor betydelse i storyn och som är viktiga att ha koll på. Att det finns många bikaraktärer är vanligt, men de är då ofta inte lika viktiga i storyn. I en bra film ska det även hända saker hela tiden enligt de flesta. Fastnar filmen i någon del lite för länge kan det vara svårt att vinna tillbaka tittarens intresse, så det bästa är att ha ett driv i storyn hela tiden. Ett smart drag kan också vara att skapa huvudkaraktären på ett sätt så att så många som möjligt kan relatera och känna igen sig i denna. Man vill gärna ha lätt för att sätta sig in i situationer för att filmens budskap ska komma närmare en själv. Detta är extra viktigt i fantasyfilmer eftersom situationerna i sig är väldigt fiktiva, men karaktärerna får större ansvar i att dra in oss i filmens värld. Tycke och smak är som sagt väldigt olika, men det finns anledningar till varför vissa filmer blivit världskända och andra inte.